top of page

برای دریافت کمک در خدمات اداری زیر لطف کنید با تلفن زیر تماس بگیرید

416-356-9967

تمدید اجازه کار

برای تمدید اجازه کار در کانادا ما شما را یاری خواهیم نمود

پیروز
work-permit.jpg

درخواست اجازه کار

ما شما را در گرفتن اجازه کار در کانادا کمک خواهیم کرد

پیروز
permanent-residence-application-canada-i

فرم اقامت دایم

برای پر نمودن فرم اقامت دایم در کانادا ما شما را یاری خواهیم نمود

پیروز
5cd7622321000058007bbfa0.jpeg

دریافت شماره بیمه اجتماعی

ما شما را در گرفتن شماره بیمه اجتماعی در کانادا کمک خواهیم کرد

پیروز
bottom of page