برای دریافت خدمات زیر لطف کنید با تلفن زیر تماس بگیرید

416-356-9967

آرایشگری

انواع آرایش زنانه و

آرایش عروس

و آموزش

416--543-2624

xxx
hair fressing.jpg

آرایشگری

کوتاه کردن موهای

زنانه و مردانه، رنگ و سایر خدمات

هایده
Transportation.jpg

حمل و نقل

حمل و انتقال نیازمندان 

xxx
baby sitting.jpg

نگهداری کودکان

نگهداری کودکان

زهرا
Yoga.jpg

ورزش یوگا

ورزش یوگا آنلاین چهارشنبه ها

از 10 تا 11 صبح

647-763-0064

  In Telegram: @Parisa_Yoga

پریسا
Presentation1.jpg

رنگ مو

رنگ مو بانوان، مش و آرایش

xxx