برای دریافت خدمات زیر لطف کنید با تلفن زیر تماس بگیرید

416-356-9967

آرایشگری

انواع آرایش زنانه و

آرایش عروس

و آموزش

416--543-2624

hair fressing.jpg

آرایشگری

کوتاه کردن موهای

زنانه و مردانه، رنگ و سایر خدمات

Transportation.jpg

حمل و نقل

حمل و انتقال نیازمندان 

baby sitting.jpg

نگهداری کودکان

نگهداری کودکان

Yoga.jpg

ورزش یوگا

ورزش یوگا آنلاین چهارشنبه ها

از 10 تا 11 صبح

647-763-0064

  In Telegram: @Parisa_Yoga

Presentation1.jpg

رنگ مو

رنگ مو بانوان، مش و آرایش

(416) 356-9967

©2021 by The Spirit of Truth Church. Proudly created with Wix.com