یکدیگر را محبت نمودن و داشتن رابطه ای صمیمانه با آفریدگار، ربطی به مذهب یا فلسفه ای ندارد
Loving one another & having a cordially relationship with the Creator has nothing to do with a religion

جلسات کلیسایی تا اطلاع ثانوی بصورت آنلاین از طریق زوم انجام میشود. در صورت تمایل با تلفن 9967-356-416 تماس بگیرید